Provinces of China

 • 1 / 31
 • 00:00
left-small Scroll

Provinces of China - Map Quiz Game

The quiz contains 31 questions:

 • Anhui
 • Beijing
 • Chongqing
 • Fujian
 • Gansu
 • Guangdong
 • Guangxi
 • Guizhou
 • Hainan
 • Hebei
 • Heilongjiang
 • Henan
 • Hubei
 • Hunan
 • Inner Mongol
 • Jiangsu
 • Jiangxi
 • Jilin
 • Liaoning
 • Ningxia
 • Qinghai
 • Shaanxi
 • Shandong
 • Shanghai
 • Shanxi
 • Sichuan
 • Tianjin
 • Xinjiang
 • Xizang
 • Yunnan
 • Zhejiang
You Might Also Consider

30 questions

World

30 questions

North America

30 questions

USA 50 States

30 questions

Canada

30 questions

South America

30 questions

Europe

30 questions

Africa

30 questions

Asia